Stichting Thallo

Omschrijving

Stichting Thallo is in 2012 opgericht met als doelstelling werkloze jongeren werkervaring te verschaffen. Met name in de bouw. Werkloze jongeren werkervaring op laten doen en tegelijkertijd bouwprojecten uitvoeren die anders financieel niet haalbaar zijn. Stichting Thallo combineert op unieke wijze het bestrijden van jeugdwerkloosheid met het realiseren van maatschappelijke doelen.  

Hoe de organisatie jou helpt

Voor veel jongeren is het lastig om een passende baan te vinden die aansluit op hun opleiding en/of interesses. Veel werkgevers vragen mensen met specifieke werkervaring. Door aan onze projecten zoveel mogelijk werkloze jongeren te laten deelnemen, bestrijdt stichting Thallo succesvol de hoge jeugdwerkloosheid. Bij onze voorgaande projecten hielpen we 50% van de deelnemers aan een baan.

Wat ze aanbieden

Voor de overheid en andere eigenaren die last van leegstand hebben of achterstallig onderhoud kunnen wij helpen bij het haalbaar maken van een transformatie of renovatie project. Voor gemeenten en UWV helpen wij jongere werklozen aan werkervaring en het liefst een baan. Stichting Thallo transformeert met maximale inzet van werkloze jongeren leegstaand vastgoed naar bijvoorbeeld sociale huurwoningen, studentenhuisvesting of zorgcomplexen en doet het onderhoud voor woningcorporaties.