Present Promotions

Omschrijving

Present Promotions is het leerbedfrijf van MentorProgramma Friesland is een samenwerkingsverband van Friesland College, ROC Friese Poort, Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool.
Het is een aanvulling op de reguliere begeleiding op school waarbij jongeren gekoppeld worden aan rolmodellen uit een vervolgstudie  of het bedrijfsleven. Uitgangspunt is dat de jongere iets zoekt en de mentor iets te bieden heeft. MPF zoekt naar de beste koppeling tussen de vraag (leerdoel van de student) en aanbod (unieke ervaring van de mentor).

Hoe de organisatie jou helpt

Door middel van netwerkbijeenkomsten met het werkveld/bedrijfsleven brengen we de jongeren in contact met werkgevers. 
Mentoring is een vorm van begeleiding en netwerken en levert een wezenlijke bijdrage aan de groei en succes van de ander. De mentoren (rolmodellen) zijn een sleutelfactor voor succes. 
De jongeren bereiken hun doelen sneller wanneer zij steun en stimulans krijgen van iemand die hetzelfde pad al eerder heeft afgelegd. Zij maken gebruik van de successtrategieën van de mentor.

 

Wat ze aanbieden

  • èèn-op-èèn koppelingen: koppelen van algemene, bedrijfs- en studentmentoren aan vmbo, mbo en hbo studenten
  • groepskoppelingen: het koppelen vanstudentmentorgroepen aan klassen in vmbo en mbo 
  • evenementen voor jongeren door jongeren: met onderwerpen die onder jongeren leven
  • netwerkactiviteiten: in contact brengen van jongerenmet bedrijfsleven/overheid ter verbetering van onderlinge beeldvorming en kennis.