Jongeren op de arbeidsmarkt

Omschrijving

De gemeenten in de regio's Leiden, Katwijk en Duin- en Bollenstreek investeren in het kader van het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid in werkloze jongeren. Project JA heeft de opdracht alle jongeren onder de 27 jaar met een WWB uitkering te plaatsen op een opleiding of baan. 

Hoe de organisatie jou helpt

Niet alle jongeren zijn in staat om zelfstandig een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Zij hebben ondersteuning en intensieve begeleiding nodig. In Project JA worden deze jongeren daarom intensief begeleid door een multidisciplinair team. Er wordt met jongeren naar oplossingen gezocht voor de problemen die een belemmering vormen om deel te nemen aan onderwijs of om aan het werk te gaan. 

Uitgangspunten in de begeleiding zijn: aandacht en zorg, waarbij er een relatie wordt opgebouwd waarin de jongeren zich gehoord en gezien voelen. Hierdoor gaan zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. In het project worden kaders en grenzen aangegeven waarbinnen jongeren zich kunnen ontwikkelen.

Wat ze aanbieden

Aanbod: diverse projecten